Johan Vandevelde op Facebook Johan Vandevelde op Goodreads Johan Vandevelde op Instagram Johan Vandevelde op MeWe Johan Vandevelde op LinkedIn Johan Vandevelde op Pinterest
Maandag, 17 mei 2021
Nog meer recensies


Het verloren galjoen De heksen van Vernalia Wolfsangel 1 Wolfsangel 2 Nachtwild Bloedlijn Levensgif Gruwelhotel Jaspers vlinders Robin Roover Robin Roover 2 Elfenblauw Elfenblauw 2 Elfenblauw 3 Elfenblauw 4 De Tijdspoort Het Kronosproject Het Cupidocomplot NHL1 NHL2 NHL3 Toxine
RECENSIES

coverElfenblauw - De banneling

FantasyWereld

De Banneling is het derde deel uit de succesvolle en populaire serie Elfenblauw. De hoofdpersoon in de boeken is de twaalfjarige Sander die terechtkomt in een magische wereld. Daar blijkt hij de kroonprins van het koninkrijk Cyndrië te zijn en heeft hij (in deel 1) de duistere tovenaar Farlog verslagen en opgesloten in het Juweel van Silnaris. In deel 2 heeft Sander het opgenomen tegen Lystar, een volgeling van Farlog. Dit was slechts deels succesvol, want hij ontsnapte met het Juweel en heeft een gevaarlijk monster gecreëerd. Gelukkig heeft Sander trouwe vrienden die hij hem bijstaan om deze bedreigingen het hoofd te bieden.

Dit derde deel begint met een voorspelling van het Orakel van Elsyn: "De handen van de Meervoudige hebben zich bij het monster van Kelan geschaard. Detoras is gevallen en tienduizend dozijnen wachten op de terugkeer van de Zwarte Tovenaar door het bloed van de Elfenvriend. Brynward valt vóór de eerste sneeuw. Oude vijanden worden bondgenoten of allen zullen ten onder gaan."

Deze voorspelling dreigt inderdaad uit te gaan komen, want Lystar trekt op met een leger van mannen en monsters met de bedoeling om eerst Brynward en daarna de rest van de wereld te overmeesteren. Aan Sander en zijn vrienden de belangrijke taak om het mythische elfenvolk en hun oude vijand, de Sardeniërs te overtuigen om aan hun kant te strijden, want alleen dan is er een kans om Lystars invasiemacht het hoofd te bieden. Het wordt een spannende race tegen de klok, vol gevaren en beproevingen.

Fantasy en spanning
Vanaf de eerste bladzijde zit je al helemaal in het verhaal en waan je jezelf in deze magische wereld. De magie en fantasy is dan ook ruimschoots, en soms spectaculair, aanwezig. Ik raakte bijvoorbeeld helemaal onder de indruk van de magie van de heks Astraea.

Ook de spanning is vanaf het begin af aan voelbaar door voorspelling van het orakel. De stad moet verdedigd worden en de tijd begint te dringen. Daarom besluiten Sander en zijn vrienden om zich op te splitsen. Sander, Taryn en de knappe heks Astraea gaan naar het krijgersvolk van Sardenië om een bondgenootschap met koningin Caribda te sluiten. Kabouter Berik en draak Vonkje gaan de elfen om hulp vragen. Zwaardmeester Caldric en zijn pupil Katya krijgen de taak om de verdediging van Brynward voor te bereiden.

De drie verhaallijnen wisselen elkaar goed af, er gebeurt ontzettend veel en de voortdurende tijdsdruk maakt het verhaal extra spannend. Zo komen Sander en zijn reisgenoten in de nodige problemen en moeten ze alles op alles zetten om het er levend van af te brengen. Voor mijn persoonlijke favorieten Berik en Vonkje is een echte heldenrol weggelegd in het boek. Erg leuk is het bijvoorbeeld dat Berik bij zijn kaboutervolk om hulp gaat vragen en je zo meer te weten komt over de Nezin, het volk van Berik. En bij Caldric en Katya blijken er onverwachte problemen te zijn bij de verdediging van Brynward. Ze moeten alles op alles zetten om de stad toch zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende strijd.

Als uiteindelijk iedereen met wisselend succes weer in Brynward is barst de strijd tegen het leger van Lystar los. Het is een strijd die gedoemd lijkt om te mislukken. Als er dan op het einde nog allerlei onverwachte wendingen en spannende gebeurtenissen zijn is het boek eigenlijk veel te snel afgelopen.

Oude bekenden
Het is fijn om oude bekenden uit de eerste twee delen weer terug te zien en leuk dat ze de lezer nog steeds weten te boeien en verassen. De personen zijn niet heel diep uitgewerkt, maar er is wel degelijk sprake van emotie in het boek. Er moet omgegaan worden met zaken als wantrouwen, angst en verdriet. Sander en Taryn missen beiden hun familie en proberen dit een plek te geven. Sander droomt regelmatig over zijn oom Brendan en het zwaard dat zijn oom speciaal voor hem gesmeed heeft blijkt van onschatbare waarde te zijn. Hierdoor laait mijn stille hoop dat hij nog leeft toch weer op.

De hoofdpersonen zijn echte helden. Vriendschap, eer en trouw zijn heel belangrijk voor hen, maar gelukkig komen ze wel over als echte mensen met hun eigen fouten en soms irritante trekjes. De vijanden zijn sluw en meedogenloos en de monsters afzichtelijk maar dit past goed in het verhaal.

Oudere kinderen
Het boek is geschreven voor kinderen vanaf 12 jaar, maar ook oudere kinderen zal het zeker aanspreken. De manier van schrijven is spannend en meeslepend en zeker niet kinderachtig. De veldslagen zijn heftig en het loopt beslist niet voor iedereen goed af. Het verhaal is soms doodeng en de voorbereidingen voor de veldslag komen heel reëel over zodat het verhaal nog echter lijkt. Gelukkig zit er als tegenwicht ook genoeg humor in het boek.

Conclusie
Het boek doet je verlangen naar deel 4 door de prettig schrijfstijl en de mix van spanning, magie, avontuur en humor. Omdat er op het einde nog veel nieuwe gebeurtenissen zijn word je erg nieuwsgierig naar het vervolg.

Connie Flipse
Maart 2013
www.fantasywereld.nl

De Leeswelp

In dit derde deel uit Johan Vandeveldes reeks 'Elfenblauw' dreigt er oorlog voor Dunstrië en Cyndrië. Nu Lystar immers de monsterachtige Cornox, manifestaties van demon Garth, aan zijn zijde heeft, is hij een stap dichter bij zijn doel om zijn meester de heerschappij over het continent te bezorgen. Deze laatste zit echter opgesloten in het Juweel van Silnaris en om Farlog uit de amulet te kunnen bevrijden, heeft Lystar bloed nodig: dat van Sander, de jonge kroonprins van Cyndrië. Hij trekt met een enorm leger ten strijde en zonder hulp van de naburige volkeren zijn Dunstrië en Cyndrië kansloos. In de hoop het Elfenvolk en hun vroegere vijanden, de Sardeniërs, te overtuigen mee te strijden voor de vrijheid van Zuid-Sepira, trekken Sander en zijn vrienden naar alle uithoeken van het continent.

Afwisselend krijgen we informatie over het verloop van de verschillende missies. Het verhaal springt van de ene groep naar de andere op het moment dat het eerste gezelschap zich in nauwe schoentjes bevindt. Op die manier drijft Vandevelde de spanning op naar de ultieme cliffhanger toe. Ook houdt hij informatie voor de lezer achter tot op het meest opportune moment, wat eveneens bijdraagt tot de spanningsopbouw. Zo laat Astraea duidelijk merken dat Cedran een belangrijker persoon is dan hij lijkt, maar wie hij is en wat zijn rol is, wordt pas later in de roman duidelijk.

In De banneling wordt Sanders karakter verder uitgewerkt. Hij evolueert van een schuchtere twaalfjarige jongen tot een jongeman met een koninklijke uitstraling. Waar zijn blinde idealisme in De vallei van de goden tegenover Caldrics levenswijsheid werd geplaatst, wordt deze nu afgespiegeld tegenover de praktische overwegingen van Astraea, die handelt met het oog op het grote goed.

Verder worstelt de jonge kroonprins met het feit dat hij zijn familie nooit heeft gekend. Astraea krijgt hier een vervangende moederrol toegekend. Op dit gegeven wordt echter een aantal keer te nadrukkelijk gewezen. In De banneling worden gevoelens die al duidelijk worden uit de woorden en acties van de personages, wel vaker nog eens expliciet samengevat. In een passage waarin Sander denkt dat zijn beste vriend Taryn jaloers is op zijn mooie harnas, en deze laatste jongen duidelijk maakt dat hij enkel bedrukt is omdat hij bezorgd is, wordt nog eens toegevoegd: 'hij begreep nu dat Taryn eerder bezorgd was dan jaloers'.

De roman biedt geen bijster orgineel verhaal, maar dit wordt goedgemaakt door de spanning en de leuke woordspelingen. Enkele voorbeelden zijn het woord 'roesgras' en de link die gelegd kan worden tussen de ijzeren paarden van de vijand en de uitdrukking 'stalen ros. Verder is ook de passage waarin met een knipoog verwezen wordt naar de in onze cultuur bijna vanzelfsprekende relatie tussen kabouters en paddenstoelen, leuk gevonden. In de passage waarin Berik langs een paddenstoelenkwekerij in zijn dorp loopt, krijgen we de volgende zin: 'Sommige exemplaren waren zo groot dat een heel kaboutergezin erin kon wonen. Dat was natuurlijk onmogelijk, want voor je alles goed en wel had ingericht, zou je huis al aan het wegrotten zijn.'

Al met al een geslaagd derde deel in de reeks 'Elfenblauw'.

Ilse Moens
28/02/2013
www.deleeswelp.be

Biblion

Een kloek, meeslepend leesboek, waarin we de verdere avonturen volgen van Sander, de kroonprins van het rijk Cyndrië. De gebeurtenissen wervelen vol vaart door: de boosaardige Lystar heeft het gemunt op het vernietigen van zijn buurvolken. Sander en zijn vrienden proberen die veroveringsdrang een halt toe te roepen door het mythische Elfenvolk aan hun zijde te krijgen, evenals de legers van de Sardeniërs. De eeuwige strijd van het goede tegen het kwade, van de bovenwereld tegen de onderwereld, van kameraadschap in tijden van vijandschap, van magische krachten die in handen van de goeden zorgen voor toverachtige ontwikkelingen, maar die in de handen van de slechterikken voor diepzwarte gevolgen kunnen zorgen. Derde deel in de fantasyreeks 'Elfenblauw'*. Een verhaal vol metaforen ook over leven en volwassen worden, waar vechten, vluchten, verbergen, verdedigen, nieuwe plannen smeden, liefde, humor en kameraadschap niet weg te denken onderdelen van zijn. Het prachtige verhaal is vol vaart geschreven. Het taalgebruik is eigentijds en filmisch en kent veel spreektaal en vlotte dialogen. Vanaf ca. 12 jaar.

Mart Seerden
NBD/Biblion

Pluizuit

In de mythische parallelle wereld Zuid-Sepira moeten Sander en zijn vrienden trachten de omliggende volkeren te verenigen om het oprukkende leger van Lystar te stoppen. Die wil echter alle andere volkeren onderwerpen en heeft daarvoor een gigantisch en quasi onoverwinnelijk leger op de been gebracht. Het wordt een race tegen de tijd.

Dit verhaal is het vervolg op ‘De vallei van de goden’ en ‘Het juweel van Silmaris’. Beiden goed voor een KJV-overwinning. In deze verhalen komt Sander vanuit de hedendaagse wereld terecht in een wereld vol magie en mythische wezens. In dit derde deel zwermen de vrienden uit om hulp te zoeken tegen het leger van de duistere Lystar. Het verhaal draait voornamelijk rond de avonturen die de verschillende personages meemaken en het uiteindelijke gevecht om de hoofdstad.
De alwetende auteur volgt de verschillende personages in hun zoektocht naar steun en beschrijft daarin alle avonturen en gevaren die hen overkomen. Het zijn allemaal heldhaftige personages die het hart op de juiste plaats hebben en zich inzetten voor het Goede en ten strijde trekken tegen het Kwade. De strijd om de hoofdstad lijkt op de strijd die in ‘In de Ban van de Ring’ wordt gevoerd tegen de duistere machten die daar heersen.

Het verhaal leest erg vlot en de gebeurtenissen en actieterreinen worden goed beschreven. Echter zijn ook ditmaal hier en daar fouten blijven staan die enige ergernis oproepen bij de aandachtige lezer.
Het verhaal is nog niet ten einde en het is nu wachten op het volgende deel van deze reeks. Goed voor heel wat uren ontspannende spanning.

Pol Van Damme
11/2012
www.pluizuit.be
Ontwerp: Johan Vandevelde   © 2002-2021